Aleriksteateterförening startade sin verksamhet 1995 och
fastslog då följande mål för vår verksamhet:

- Att ge Ales invånare teaterupplevelser i
olika smakinriktningar för yngre och äldre.

- Att ha en bred repertoar från bl a Riksteatern, länsteatrar, fria grupper och lokala producenter.

- Att ge publiken ett varierat kulturutbud av god kvalitet i form av teater, konserter med flera konstformer.

samt

- Att ambitionsnivån skall vara, att arrangera minst sex kulturföreställningar per verksamhetsår.
Oktober

Vi som bor här

Datum: 2017-10-05

Tid: 19:00

Plats: Nödinge, Ale kulturrum, Teatern

Den lille prinsen

Datum: 2017-10-29

Tid: 17:00

Plats: Nödinge, Ale kulturrum, Teatern

Februari

Häxor - När drevet går

Datum: 2018-02-14

Tid: 19:00

Plats: Nödinge, Ale kulturrum, Teatern

Mars

Slutet enligt Rut

Datum: 2018-03-14

Tid: 00:00

Plats: Nödinge, Ale kulturrum, Teatern