Aleriksteateterförening startade sin verksamhet 1995 och
fastslog då följande mål för vår verksamhet:

- Att ge Ales invånare teaterupplevelser i
olika smakinriktningar för yngre och äldre.

- Att ha en bred repertoar från bl a Riksteatern, länsteatrar, fria grupper och lokala producenter.

- Att ge publiken ett varierat kulturutbud av god kvalitet i form av teater, konserter med flera konstformer.

samt

- Att ambitionsnivån skall vara, att arrangera minst sex kulturföreställningar per verksamhetsår.
April

Smoke Rings Big Band

Datum: 2017-04-09

Tid: 16:00

Plats: Nödinge, Ale kulturrum, Teatern

Biljettinfo: Biljetter 150:- Biljetter säljs tre veckor i förväg på biblioteket i Nödinge eller på tel: 0303-330216