Bli medlem

Du kan bli medlem i Teaterföreningen i Ale.

Ordinarie medlem: 150 kr
Ungdom (upp till 26år): 50 kr
Familjemedlem: 80 kr

Anmäl dig här

För information om förmåner se scenpass.se