Styrelsen

Namn:                         Befattning:                        E-Post:

Margareta Nilson         ordförande                      margaretanil47@gmail.com
Tarja Jerkrot                ordinarie                          tarja@kokki.se
Sven Svensson           kassör                             swehi@me.com
Lisa Forsberg              sekreterare                      lisa.forsberg@bahnhof.se
Margareta Persson     ordinarie                           myrgeta@hotmail.com
Britt-Marie Hagman     ordinarie                          brittmariehagman@gmail.com
Karin Johansson         ordinarie                          karjoh48@gmail.com
Ronny Schäfer            vice ordförande                ronny.schafer@telia.com
Ulla Hultman               ordinarie                           ulla.v.hultman@gmail.com

Lennart Lundgren        ersättare                         lennart.lundgren@icloud.com

Kent Carlsson             valberedning                    carlsson.kent@spray.se
Ann Franzén               valberedning                    nattvillan@gmail.com